مارس 15, 2023

تابلو برق چیست و چه کاربردی دارد؟

همه ی ما می دانیم که تابلو برق ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴرد. این تابلو ها به گونه ای طراحی شده اند که از شوک الکتریکی جلوگیری می کنند و از این طریق باعث حفظ سلامت تجهیزات و دستگاه های الکتریکی می شوند. نیازی نیست که تابلو را در فضای فلزی قرار دهید، زیرا […]
مارس 15, 2023

همه چیز درباره تابلو برق فشار متوسط!

تابلو برق فشار متوسط گروهی از تجهیزات الکتریکی در قطعه ی فلزی گفته می شود که از کلیدها، ترانس ها، فیوزها و قطع های کننده مدار تشکیل شده است. یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوهای برق برای محافظت بهتر از تجهیزات الکتریکی می باشد. تابلو های برق برای سیستم های انتقال توزیع برق به کار می رود که در تاسیسات تجاری […]
دریافت کاتالوگ صنایع نور و روشنایی زرگر