مارس 31, 2023
تابلو برق

همه چیز درباره تابلو برق فشار قوی!

سیستم های الکتریکی و برقی یکی از پیچیده ترین اجزای الکتریکی می باشد. درگذشته از تابلو برق فشار قوی در تاسیسات و نیروگاه ها استفاده می کردند. امروزه این طور نیست، از این دستگاه ها در کارخانه ها نیز استفاده می شود. در بین تجهیزات الکترونیکی، دستگاه های فشار قوی کاربرد بیشتری دارد. ما در این مقاله به شما در […]
مارس 15, 2023

تابلو برق چیست و چه کاربردی دارد؟

همه ی ما می دانیم که تابلو برق ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴرد. این تابلو ها به گونه ای طراحی شده اند که از شوک الکتریکی جلوگیری می کنند و از این طریق باعث حفظ سلامت تجهیزات و دستگاه های الکتریکی می شوند. نیازی نیست که تابلو را در فضای فلزی قرار دهید، زیرا […]
دریافت کاتالوگ صنایع نور و روشنایی زرگر