آشنایی با تابلوهای برق صنعتی

 
این افتخار را داریم تا با تولید برق های صنعتی در سه ظرفیت فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی در خدمت کارفرمایان گرامی باشیم. همچنین خط تولید انواع تابلو کنترل ها نیر راه اندازی گردیده است.

 

تابلوی برق فشار متوسط


تابلوی برق فشار ضعیف 

انواع تابلو کنترل ها


تابلوی برق فشار قوی 

ثبت سفارش


کارشناسان گروه روشنایی زرگر به صورت 24 ساعته آماده دریافت سفارشات شما عزیزان می باشند!
دریافت کاتالوگ صنایع نور و روشنایی زرگر